Etymologia (Śląsk, Polska)

„Etymologicznie Śląsk ocieka wodą… jest mokry etymologicznie” prof. Jan Miodek
sleng – wilgotny, mokry, mokradło;
Ten rdzeń jest w: ślina, śluz, ślimak, ślągwa (deszczowa pogoda), ślozy (łzy), słota, rzeka Ślęza (okolice Wrocławia to pierwotny Śląsk, obszar ten zamieszkiwali Ślężanie)
Ślążysko (?) –> Śląsko –> Śląsk

„Prof. Mańczak przypomina, że przymiotnik polska został urobiony od słowa pole. – Polską ziemią nazywano pierwotnie ziemie, na której występowały pola. Jeżeli jedzie się przez Polskę, to widać, że jest ona pełna pól, jest płaska, równa. Nazwa Polska powstała na skutek opuszczenia drugiego słowa w wyrażeniu Polska Ziemia. Podobnie nazwa włoskiej prowincji Kampanii pochodzi od wyrazu campo oznaczającego pole, a nazwa francuskiej Szampanii od wyrazu champ o tym samym znaczeniu – tłumaczy.” ~ Archeowieści

Reklamy