Szacowanie ryzyka

Nie ukrywam, że pozostaję pod wrażeniem książki Giddensa „Nowoczesność i tożsamość”. Sporo w niej mowy o ryzyku wpisanym w świat nowoczesny. W ciągle zmieniających się warunkach konieczne jest szacowanie trudności, które mogą nam się przytrafić na drodze do realizowanego celu. Muszę przyznać, że umiejętności dostrzegania barier zostałam całkiem dobrze nauczona w procesie socjalizacji. Nieco trudniej jest się nauczyć kompetencji uzupełniającej, polegającej na szukaniu rozwiązań w obliczu pojawiających się trudności. Pomocna, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym może być w tym zakresie metoda projektowa.

Wnioskując o dofinansowanie projektu ze środków UE mamy do wypełnienia taką oto tabelę, dotyczącą ryzyka, jakie możemy napotkać:

wniosek

 Kluczowa jest w niej ostatnia kolumna, w której musimy zastanowić się nad środkami, które możemy przedsięwziąć w obliczu pojawiających się trudności. Z jedne strony mamy więc zapobieganie, a więc planując działanie musimy przemyśleć, na jakie bariery możemy napotkać i co zrobić, aby przeciwdziałać ich wystąpieniu. Jeśli jednak nam się to nie uda pozostaje nam „koło zapasowe” w postaci minimalizowania strat, a więc obmyślamy plan, co możemy zrobić, kiedy (mimo naszych starań) trudności się pojawią.

Rozważmy więc przykładową sytuację:

Maturzysta X pragnie dostać się na wymarzoną uczelnię. Obawia się jednak, że wyniki jakie osiągnie na egzaminie mogą być niewystarczające. W tym przypadku aby zapobiec ryzyku nie dostania się na wymarzone studia może obmyślić plan nauki na najbliższe miesiące, aby uzyskać możliwie jak najwyższy wynik oraz zapisuje się na dodatkowe kursy. Myślenie maturzysty idzie jednak o krok dalej, ponieważ dopuszcza on możliwość, że inni maturzyści mimo wszystko mogą go prześcignąć, zastanawia się więc co zrobić w sytuacji gdy nie dostanie się na studia. W celu zminimalizowania strat może on wybrać uczelnię drugiego wyboru, która będzie spełniała większość jego wymagań, już studiując będzie dbał o jak najlepsze wyniki i podejmie próby przeniesienia się na wymarzoną uczelnię już w trakcie studiowania.

Wykorzystanie metody projektowej pomaga nam ograniczyć niepewność, która towarzyszy nam w sytuacjach ryzyka. Pamiętamy jednak, że nawet we wnioskach o dofinansowanie powyższą tabelkę wypełniamy jedynie w projektach przekraczających budżet dwóch milionów złotych. W sytuacjach codziennych również pozwólmy więc sobie na swobodę podejmowania drobnych działań, bez strachy, że coś może pójść nie tak.

Licencja Creative Commons
Szacowanie ryzyka by Aleksandra Dubiel is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License.

Reklamy